Log ind og log ud
Når du gør log ind på websiden, sætter du en cookie på din lokale computer således at du altid kan gennemse forum uden at skulle gøre log ind med brugernavn og kodeord hver gang.

Når du gør log ud, slettes den cookie for at sikre at ingen anden kan få adgang til forum med dit brugernavn og kodeord.

For at gøre log in, skal du bare klikke på lænket med log ind øverst i højre hjørne af websiden.

For at gøre log ud, klik på lænken med log ud samme sted.

Hvis det skulle ske at du ikke kan gøre log ud, så vil det have samme effekt at du sletter dine cookies på din lokale computer.